İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI

isg-mevzuat

TÜRKİYE'DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI

Ülkemizde Avrupa Birliği Uyum Yasaları kapsamında gündeme gelen, hazırlanan ve 2012 yılında Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, uygulanmasına yönelik yönetmeliklerle İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı'nı oluşturmaktadır.

Dünyadaki ve özellikle Avrupa'daki muadilleri baz alınarak hazırlanan kanunun, ülkemiz şartlarına adapte edilme sürecinin halen devam ettiğini gözlemlemek mümkün. Uygulamada karşılaşılan zorluklar ve yaptırımların belirlenmesindeki düzensizlik, yönetmeliklerin sürekli güncellenmesi şeklinde bu durumu gün yüzüne çıkartıyor.

İş yerlerini;

  • Az Tehlikeli
  • Tehlikeli
  • Çok Tehlikeli olmak üzere 3 tehlike sınıfında toplayan kanun, iş yerlerinde tehlike sınıfına uygun İş Güvenliği Uzmanı, İş yeri Hekimi ve bazı işletmelerde Diğer Sağlık Personeli istihdam etme ve/veya bu hizmetleri "Ortak Sağlık Güvenlik Birimi" olarak adlandırılan kuruluşlardan satın alma şartı getirdi.

50 kişiden az çalışanı bulunan ve Az Tehlikeli Sınıfa dahil iş yerlerinde ve kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun uygulanması çeşitli değişiklikler ve ertelemelerle sürekli ertelenmekte ve belirsizlik kanunun yürürlüğe girdiği 2012 yılından bu yana devam etmektedir.

Bunların haricinde kalan iş yerlerinde ise, tehlike sınıfına uygun İş Güvenliği Uzmanı, İş yeri hekimi ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10'dan fazla çalışanı bulunması durumunda Diğer Sağlık Personeli istihdam edilmesi şartı geçerliliğini koruyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın uhdesinde bir E-Devlet uygulaması olan İSG-KATİP üzerinden yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin atamaları, ilgili bakanlıkça anlık olarak görüntülenebilmektedir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bağlı yönetmelikler, diğer paydaş kanunların güncel hallerini bu sayfada yayınlamaya çalışacağız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı'nı oluşturan kanun ve yönetmeliklere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.